Możliwy zakres zmian w projekcie

Projekt zawiera zgodę architekta na przeprowadzenie zmian w zakresie:
- dostosowanie fundamentów do warunków geotechnicznych,
- podpiwniczenie lub rezygnacja z podpiwniczenia
- zmiana technologii wykonania domu

Powyższe zmiany muszą być dokonane z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Projektant adaptujący projekt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za projekt. Pozostałe zmiany wymagają pisemnej zgody autora. Zgody są wydawane zwykle nieodpłatnie i indywidualnie.

Powyższy wykaz dotyczy każdego projektu. Większość z nich ma dodatkowo niestandardowe opcje, dlatego warto zapoznać się z możliwościmi opisanymi przy danym projekcie.