Projektant, który włącza projekt gotowy, jako projekt architektoniczno-budowlany, do wykonywanego projektu budowlanego, może wprowadzić w nim następujące zmiany:

- wykonać dany obiekt w lustrzanym odbiciu,
- wprowadzić częściowe lub całkowite podpiwniczenie projektu, zachowując zaprojektowany układ ścian konstrukcyjnych i nie zmieniając poziomu posadzki parteru względem gruntu,
- zrezygnować z balkonu lub dodać balkon,
- zaprojektować inne usytuowanie wewnętrznych niekonstrukcyjnych ścianek działowych oraz otworów drzwiowych,
- zmienić w niewielkim zakresie wielkość oraz usytuowanie otworów okiennych i drzwiowych,
- zaprojektować zmianę materiałów użytych do wykonania budynku (ścian, stropów i więźby), pod warunkiem zachowania przepisów konstrukcyjnych, normowych warunków cieplnych oraz wyglądu zewnętrznego budynku,
- wprowadzić zmiany w usytuowaniu i rodzaju armatury, urządzeń sanitarnych oraz urządzeń elektrycznych,
- zmienić rodzaj materiałów wykończeniowych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.
Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą autora projektu.
Zgoda wydawana jest bezpłatnie na nazwisko inwestora przy zakupie projektu.


Wszystkie zmiany, o których mowa powyżej mogą być wprowadzane do projektu jednorazowo i nie upoważniają projektanta do sprzedaży zmienionego projektu jako indywidualnego!