Zgoda "in blanco" na zmiany w projekcie przez osobę adaptującą dodawana jest do projektu.