Wszystkie zmiany wymagaj± zgody projektanta. Zgoda doł±czana jest standardowo do zakupionego projektu, podpisana „In-blanco”.