Wszystkie zmiany wymagają zgody autora. Zgoda wydawana jest bezpłatnie.