Zmiany w projekcie niewymagające zgody projektanta:
- Dostosowanie budynku do warunków gruntowych.
- Zmiana wymiarów fundamentów.
- Wprowadzenie częściowego lub całkowitego podpiwniczenia budynku przy zachowaniu poziomu posadzki parteru na wysokości nieprzekraczającej 50cm ponad poziom terenu.
- Rezygnacja z podpiwniczenia.
- Zmiana wymiarów, przekrojów lub rozstawu elementów więźby dachowej wynikające z dostosowania budynku do strefy śniegowej lub wiatrowej.
- Uzycie innych materiałów na elementy konstrukcyjne budynku (ściany, stropy) pod warunkiem zachowania wymagań konstrukcji i ochrony cieplnej budynku oraz jego elewacji.
- Zmiana warstw ścian zewnętrznych przy zachowaniu dopuszczalnego współczynnika przenikalności cieplnej.
- Zmiana kąta nachylenia dachu do 5° (przy zwróceniu należytej uwagi na nośność elementów więźby dachowej).
- Zmiany w instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, CO, elektrycznej (przy zachowaniu obowiązujących norm).
- Zamiana materiałów wykończeniowych: posadzek, tynków, dachówki, izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej - przy zachowaniu niezbędnych parametrów wytrzymałości (szczególnie dla zmiany pokrycia dachowego) oraz parametrów przenikania ciepła i innych.
- Zmiana rozwiązań funkcjonalnych wewnątrz budynku oraz przesunięcia lub likwidacji ścian działowych.
- Zmiana lokalizacji, ilości i kształtu okien oraz drzwi.
- Wykonanie lustrzanego odbicia obiektu.
- Zmiany konstrukcji, szerokości biegów schodowych, liczby stopni i wymiarów schodów.
- Zmiana pokrycia dachowego z uwzględnieniem zaprojektowanych spadków i ciężaru pokrycia.
- Zmiany technologii budowy ścian, murów, nadproży z zachowaniem wytrzymałości i izolacyjności przegród.
- Dobudowanie garażu lub wiaty garażowej.

Zgoda na inne zmiany wydawana jest na wniosek inwestora lub osoby adaptującej bezpłatnie. Zmiany wymienione powyżej powinny być naniesione na oryginał projektu katalogowego trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym (lub dołączone jako aneks) przez osobę posiadającą odpowiednie do tego uprawnienia.