Projektanci wyrażają zgodę na następujące zmiany w dokumentacji projektowej:
- zmiany technologiczne i materiałowe - rodzaj stropu, schodów, materiały ścienne, izolacyjne i wykończeniowe, pokrycie dachowe
- dostosowanie posadowienia budynku do warunków geotechnicznych i zmiana wysokości posadowienia
- dostosowanie konstrukcji budynku do stref obciążenia śniegiem i wiatrem
- wykonanie częściowego lub całkowitego podpiwniczenia budynku
- zmiany usytuowania ścian działowych i otworów drzwiowych
- zmiany funkcji i układu pomieszczeń
- zmiana nachylenia kąta połaci dachowej, konstrukcji i kształtu dachu, doprojektowanie lub likwidacji lukarn
- zmiany w wymiarach zewnętrznych i wysokości budynku (powiększenie lub pomniejszenie budynku)
- zmiana materiałów i rozwiązań instalacyjnych, przebiegu instalacji wewnętrznych, zmiana sposobu ogrzewania
- przeprojektowanie kominków
- zmiana usytułowania, ilości, kształtu i wielkości okien i drzwi w elewacjach zewnętrznych budynku
- zmiana kolorystyki bydynku
- zmiana kształtu i usytuowania tarasów, schodów zewnętrznych i wewnętrznych budynku
- zmiana wysokości kondygnacji oraz podwyższenie ścianki kolankowej
- likwidacja lub zmniejszenie podcieni i wnęk w bryle budynku
- likwidacja, przeprojektowanie lub doprojektowanie słupów, balkonów i wykuszy
- zamiana poddasza na użytkowe lub nieużytkowe

Powyższe zmiany mogą dokonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego. Dokonanie zmian wybiegających poza powyższy zakres wymaga zgody autora projektu.