Zgoda na wszelkie zmiany zgodne z obowiązującymi przepisami pod warunkiem wprowadzenia ich przez uprawnioną osobę, jest dołączana bezpłatnie do zamówionego projektu. Wszystkie zmiany powinny być naniesione na oryginał projektu katalogowego trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym lub dołączone jako aneks i podpisane przez osobę uprawnioną dokonującą adaptacji.