Projektant adaptujący projekt gotowy może bez zgody autora wprowadzić następujące zmiany:
* Zmiany wynikające z dostosowania budynku do warunków gruntowych.
* Zmiana wymiarów fundamentów.
* Wprowadzenie częściowego lub całkowitego podpiwniczenia budynku przy zachowaniu poziomu posadzki parteru na wysokości nie przekraczającej 50cm ponad poziom terenu.
* Zmiana wymiarów przekrojów lub rozstawu elementów więźby dachowej wynikające z dostosowania budynku do strefy śniegowej lub wiatrowej.
* Użycie innych materiałów na elementy konstrukcyjne budynku (ściany, stropy) pod warunkiem zachowania wymagań konstrukcji i ochrony cieplnej budynku oraz jego elewacji.
* Zmiana warstw ścian zewnętrznych przy zachowaniu dopuszczalnego współczynnika przenikalności cieplnej.
* Zmiana kąta nachylenia dachu do 5o (należy zwrócić uwagę na nośność elementów więźby dachowej).
* Zmiany w instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, c.o., elektrycznej (przy zachowaniu obowiązujących norm).
* Zmiana materiałów wykończeniowych: posadzek, tynków, dachówki, izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej - przy zachowaniu niezbędnych parametrów wytrzymałości ( szczególnie dla zmiany pokrycia dachowego) oraz parametrów przenikania ciepła.
* Zmiana rozwiązań funkcjonalnych wewnątrz budynku, oraz przesunięcia lub likwidacja ścian działowych.
* Zmiana lokalizacji, ilości i kształtu okien oraz drzwi.
* Zmiany szerokości biegów schodowych, liczby stopni i wymiarów schodów
* Zmiana pokrycia dachowego z uwzględnieniem zaprojektowanych spadków i ciężaru pokrycia.
* Zmiana technologii budowy ścian, murów, nadproży. Zmiany z zachowaniem wytrzymałości i izolacyjności przegród.
* Dobudowanie garażu lub wiaty garażowej.
* Likwidacja garażu.

Zmiany w projekcie, których dokonuje projektant adaptujący należy nanieść na oryginalnej dokumentacji technicznej w sposób trwały kolorem czerwonym, ewentualnie w formie aneksu podpisanego przez projektanta adaptującego posiadającego uprawnienia projektowe. W przypadku gdy zmiany dokonywane w niniejszym projekcie wykraczają po za te, które zostały powyżej wyszczególnione należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Dom.pl celem uzyskania bezpłatnej zgody na zmiany.