Dopuszczalne zmiany w projekcie nie wymagające zgody autora projektu:
* Dostosowanie budynku do warunków gruntowych.
* Zmiana wymiarów fundamentów, wynikająca z dostosowania obiektu do warunków gruntowych.
* Wprowadzenie całkowitego lub częściowego podpiwniczenia budynku - pod warunkiem nie przekroczenia poziomu posadzki na parterze o 50cm ponad poziom terenu.
* Zmiana wymiarów przekrojów lub rozstawu elementów więźby dachowej, wynikająca z dostosowania budynku do odpowiedniej strefy śniegowej lub wiatrowej.
* Zmiana rodzaju stropów - przy zachowaniu układu konstrukcji.
* Zmiana warstw ścian zewnętrznych - przy zachowaniu współczynnika przenikalności cieplnej.
* Zmiana kąta nachylenia dachu do 5% - przy zwróceniu uwagi na nośność elementów więźby dachowej.
* Zmiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, CO, elektrycznej - przy zachowaniu obowiązujących norm.
* Zmiana materiałów wykończeniowych - posadzek, tynków, dachówki, izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej - przy zachowaniu niezbędnych parametrów wytrzymałości (szczególnie dla zmiany pokrycia dachowego) oraz parametrów przenikania ciepła.
* Zmiana rozwiązań funkcjonalnych wewnątrz budynku poprzez przesunięcie lub likwidację ścian działowych.
* Zmiana usytuowania, ilości i kształtu okien oraz drzwi.
* Zmiana projektu polegająca na wykonaniu lustrzanego odbicia budynku.
* Zmiana konstrukcji - szerokości biegów schodowych, liczby stopni i wymiarów schodów.
* Zmiana pokrycia dachowego - przy zachowaniu zaprojektowanych spadków i ciężaru pokrycia.
* Dobudowanie garażu lub wiaty garażowej.

Zmiany w projekcie, których dokonuje projektant adaptujący należy nanieść na oryginalnej dokumentacji technicznej w sposób trwały kolorem czerwonym, ewentualnie w formie aneksu podpisanego przez projektanta adaptującego posiadającego uprawnienia projektowe. W przypadku gdy zmiany dokonywane w niniejszym projekcie wykraczają po za te, które zostały powyżej wyszczególnione należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Dom.pl celem uzyskania bezpłatnej zgody na zmiany.