- dostosowanie fundamentów do warunków geotechnicznych w miejscu posadowienia budynku
- podpiwniczenie budynku lub rezygnacja z podpiwniczenia
- zmiana lokalizacji ścian działowych i wewnętrznych otworów drzwiowych (przy zachowaniu nośności elementów konstrukcji budynku)
- zmiana rodzaju stropów przy zachowaniu wymaganych przepisami i normami parametrów
- zmiana kąta nachylenia połaci dachu w granicach 5 stopni
- zmiana pokrycia dachowego
- zmiana technologii wykonania domu: materiałów ściennych, izolacyjnych i wykończeniowych pod warunkiem zachowania walorów użytkowych budynku i przy zachowaniu wymaganych przepisami i normami parametrów
- zmiany wymiarów rzutu poziomego budynku w granicach 5%
- realizacja obiektu w lustrzanym odbiciu
- zmiana przebiegu instalacji wewnętrznych w budynku zgodnie z uzyskanymi warunkami dostawy mediów
- niezbędne zmiany usytuowania otworów okiennych umożliwiające prawidłowe nasłonecznienie pomieszczeń

Powyższe zmiany muszą być dokonane z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Wszelkie pozostałe zmiany w projektach wymagają odrębnej zgody autorów.