Projektant adaptujący projekt gotowy może bez zgody autora wprowadzić następujące zmiany:
§ Wynikające z dostosowania budynku do warunków gruntowych
§ Wymiarów fundamentów
§ Wprowadzenie częściowego lub całkowitego podpiwniczenia budynku przy zachowaniu poziomu posadzki parteru na wysokości nie przekraczającej 50cm ponad poziom terenu
§ Rezygnacja z podpiwniczenia
§ Wymiarów przekrojów lub rozstawu elementów więźby dachowej wynikające z dostosowania budynku do strefy śniegowej lub wiatrowej
§ Użycia innych materiałów na elementy konstrukcyjne budynku (ściany, stropy) pod warunkiem zachowania wymagań konstrukcji i ochrony cieplnej budynku oraz jego elewacji.
§ Warstw ścian zewnętrznych przy zachowaniu dopuszczalnego współczynnika przenikalności cieplnej
§ Kąta nachylenia dachu do 5° (należy zwrócić uwagę na nośność elementów więźby dachowej)
§ Instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, CO, elektrycznej (przy zachowaniu obowiązujących norm)
§ Materiałów wykończeniowych: posadzek, tynków, dachówki, izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej - przy zachowaniu niezbędnych parametrów wytrzymałości ( szczególnie dla zmiany pokrycia dachowego) oraz parametrów przenikania ciepła
§ Rozwiązań funkcjonalnych wewnątrz budynku, oraz przesunięcia lub likwidacji ścian działowych
§ Zmiana lokalizacji, ilości i kształtu okien oraz drzwi
§ Lustrzanego odbicia
§ Zmiany szerokości biegów schodowych, liczby stopni i wymiarów schodów
§ Pokrycia dachowego z uwzględnieniem zaprojektowanych spadków i ciężaru pokrycia
§ Technologia budowy ścian, murów, nadproży. Zmiany z zachowaniem wytrzymałości i izolacyjności przegród.
§ Dobudowanie garażu lub wiaty garażowej.