W projekcie można wprowadzić wszelkie zmiany i adaptacje. Do każdego projektu dołączamy upoważnienie do ich dokonania. Zmiany powinny zostać wprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.