Dokumentacja projektowa jest sprzedawana w kompletach złożonych z czterech egzemplarzy.
Każdy z nich to "gotowy projekt architektoniczno-budowlany' wykonany zgodni z przepisami "Prawa budowlanego" oraz innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi tego typu opracowań.

Dokumentacja obejmuje opracowania projektowe następujących branż:
- architektury
- konstrukcji
- instalacji elektrycznej
- instalacji odgromowej
- instalacji wodno-kanalizacyjnej
- instalacji centralnego ogrzewania
- instalacji gazowej, a w przypadku obiektów inwentarskich i niektórych gospodarczych również technologii