P>Projekt składa się z czterech egzemplarzy - tylu będzie wymagał od Ciebie urząd.

Każdy z egzemplarzy projektu zawiera:

opracowanie architektoniczne

opracowanie konstrukcyjne

projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych:

- wodnej

- kanalizacyjnej

- gazowej

- ogrzewania

projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych

zestawienie więźby dachowej

kopie uprawnień projektantów

kopie zaświadczenia o przynależności projektantów do Izb branżowych aktualne na czas opracowania projektu

zgodę autora projektu na podstawowy zakres zmian