Co zawiera projekt.

4 egzemplarze projektu budowlanego domu katalogowego zawierają:

- projekt architektoniczny

- projekt konstrukcyjny

- projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych (instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o, gazowej)

- projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej

Każdy projekt branżowy składa się z części opisowej oraz rysunkowej.

Rysunki wykonane są w skali 1:100 za wyjątkiem przekrojów (1:50).

W części architektonicznej zawarte są elewacje budynku, rzut parteru, poddasza, więźby i dachu oraz zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej, a także zestawienie drewna na więźbę.

Część konstrukcyjna obejmuje rzut fundamentów i stropu.

Rysunki branży elektrycznej pokazują na rzutach rozmieszczenie elementów oświetlenia i gniazd wtykowych oraz schemat rozdzielnicy budynku.

Wśród rysunków instalacyjnych znajdują się rzuty kondygnacji z poszczególnymi instalacjami oraz ich rozwinięcia.

Do projektu dołączone są kopie zaświadczeń o przyznaniu uprawnień oraz wpisach do izb autorów projektu gotowego, datowane na czas powstania projektu. Jest to zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w myśl którego aktualne zaświadczenia dostarczają osoby adaptujące projekt.