Każdy projekt składa się z 4 części, są to :

  1. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA
  2. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA
  3. INSTALACJE SANITARNE
  4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA: CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA: INSTALACJE SANITARNE: INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Do każdego projektu dołączone są zaświadczenia projektantów branż: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej dotyczące uprawnień zawodowych oraz przynależności do Izby Zawodowej na czas wykonania projektu oraz oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt jest wysyłany do Państwa w 4 egzemplarzach, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.