4 egzemplarze projektu architektoniczno - budowlanego zawierają:
- projekt architektury
- projekt konstrukcji
- projekt instalacji sanitarnych:
instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowej
- projekt instalacji elektrycznych