Projekt składa się z 4 egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego, który zawiera:

Jeden komplet projektu ( 4 egz.) służy do uzyskania pozwolenia na budowę jednego domu.
W celu uzyskania pozwolenia na budowę na podstawie zakupionego projektu, nalezy dokonać adaptacji projektu.