Każdy z czterech egzemplarzy dokumentacji projektu zawiera: