Komplet dokumentacji technicznej składa się z 4 egzemplarzy projektu domu. W skład każdego projektu wchodzą następujące części:

  1. Część architektoniczna

  2. Część konstrukcyjna

  3. Część instalacyjna

 

1. Architektura:

 

2. Konstrukcja:

 

3. Instalacje wewnętrzne:

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 dot. „szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” - projekt budowlany nie musi zawierać szczegółowych opracowań detali, rysunków wykonawczych oraz precyzyjnych zestawień materiałowo - ilościowych i kosztorysu