Każdy projekt domu mieszkalnego składa się z następujących części:
- architektonicznej,
- konstrukcyjnej,
- instalacji elektrycznej i odgromowej,
- instalacji sanitarnych, gazowych i centralnego ogrzewania.
Ponadto, do każdego zakupionego projektu bezpłatnie dołączamy projekty czterech typów ogrodzeń.

Każdy projekt budynku gospodarczego i garażu składa się z następujących części:
- architektonicznej
- konstrukcyjnej,
- instalacji elektrycznej i odgromowej,

Każdy projekt budynku komercyjnego składa się z następujących części:
- architektonicznej
- konstrukcyjnej,
- instalacji elektrycznej i odgromowej,
- instalacji sanitarnych, gazowych i centralnego ogrzewania,
Ponadto, do każdego zakupionego projektu bezpłatnie dołączamy projekty czterech typów ogrodzeń.

Całość dokumentacji jest opracowana w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.