Każdy projekt domu składa się z następujących części:
- architektonicznej
- konstrukcyjnej
- instalacji elektrycznej i odgromowej
- instalacji sanitarnych, gazowych i centralnego ogrzewania

Każdy projekt budynku gospodarczego i garażu składa się z następujących części:
- architektonicznej
- konstrukcyjnej
- instalacji elektrycznej i odgromowej