Co zawiera projekt?

Standardowy projekt składa się z:
- części architektonicznej (wraz z rzutami)
- części konstrukcyjnej
- części instalacyjnej (wody użytkowej, ogrzewania centralnego, kanalizacji, gazowej, elektrycznej)

Projekty przekazywane są w 4 egzemplarzach.

Powyższy wykaz dotyczy każdego projektu. Większość z nich ma dodatkowo niestandardowe opcje, dlatego warto zapoznać się z możliwościmi opisanymi przy danym projekcie.