Dokumenty potrzebne do rozpoczęcia budowy

1: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
2: Decyzja o warunkach zabudowy
3: Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej, energetycznej, wodno-kanalizacyjnej
4: Projekt budowlany
5: Pozwolenie na budowę
6: Zgłoszenie rozpoczęcia robót
7: Dziennik budowy

Więcej informacji mogą państwo znaleźć pod adresem: Budowa i urządzanie